Servizos de limpeza para particulares en Vigo

Servizos para Particulares

Limpezas xerais e de mantemento

Poñemos a súa disposición persoal cualificado para a limpeza do seu domicilio tanto para limpezas xerais en momentos puntuais coma servizos continuados, para que vostede chegue a casa e atope todo en perfectas condicións, habitacións, lavabos, cociñas, prancha, cristais, etc...

A persoa estaría contratada por nós. A empresa se responsabiliza do pago das nóminas, da alta na seguridade social, baixas por enfermidade, vacacións, substitucións, etc...

Coidado de persoas

Ademais do servizo de limpeza ofertamos o coidado de persoas no fogar, auxiliares de axuda no domicilio, etc...

Acompañamento, compra, cociña, axuda na hixiene e aseo diario….

Outros servizos

Tamén para que non teña ningún problema no seu fogar. Todo tipo de arranxos...asistencia express no domicilio...pídamos presuposto e levamos a súa casa o mellor profesional para cada caso e para cada avaría.