Aviso legal

Aviso legal

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante a cumprimentación de calquera formulario de contacto existente nesta páxina web, os seus datos quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Multiservicios JuanSoñador SLU co fin de poder respostar ás consultas que vostede realice a través desta Páxina Web.

Así mesmo, Multiservicios JuanSoñador en adiante MJS poderá remitirlle información adicional non contida nesta sección (incluida información sobre os seus servizos).

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal en:Avda. Antibioticos 126 24009 León mjs@multiserviciosjuans.es

Lei de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (LSSI)

Segundo a LSSI (Lei de Servizos da Sociedade da Información) informamos a todos os usuarios da web que se solicitan cualqura tipo de información mediante os distintos formularios existentes na páxina web está concedéndonos a súa autorización expresa para recibir as nosas noticias e ofertas (desde estes boletíns e poderase dar de baixa en calquera momento) así como comunicacións comerciais exclusivamente dos nosos servizos, de acordo coas condicións recollidas na nosa política de privacidade.

Datos da empresa: O propietario desta web, pon a disposición dos visitantes da mencionada, unha serie de datos que segundo a Lei 34/2002 de 11 de Xullo - lssice de “servizos da sociedade e da información de comercio electrónico”, son de obrigada disposición tanto aos destinatarios do servizo coma aos órganos competentes, e por eslabón se poderán atopar a continuación, dispostos de maneira sinxela, directa e gratuita:

Entidade: MJS

CIF da empresa: B24668436

Enderezo: Avda. Antibióticos 126 24009 León

Teléfono: 987219345 mjs@multiserviciosjuans.es

Dereitos ARCO

Cualquera tratamento de datos carácter persoal que versiongalega.com efectúe mediante esta entrada web con dominio www.empregamultiservizos.es realízase aplicando Lei Orgánica 15/1999 de 13 de dicembro, de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD).

En cumprimento da Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, e a súa normativa de desenvolvemento, se lle informa de que os datos persoais recollidos a través deste sitio son confidencias e serán incluidos nun ficheiros de titularidad a MJS, con domicilio en Avda. Antibióticos 126 24009 León, coa exclusiva finalidade da xestión e resposta de consultas e/ou contactos dos usuarios, para o que presta o seu expreso consentimento.

mjs@multiserviciosjuans.es, indicando “dereitos ARCO".